BEKALAN MINYAK DIESEL BERSUBSIDI NELAYAN

Projek ini mula beroperasi pada tahun 1987 dengan memperolehi sumber bekalan dari Petronas Dagangan Berhad dan Shell Malaysia Trading Sdn.Bhd.

Objektif utama projek ini ialah untuk membekalkan minyak kepada semua nelayan melalui Persatuan-Persatuan Nelayan Kawasan di Semenanjung, Sarawak dan W.P Labuan.

Pada Disember, 1997 penjualan minyak tanpa duti telah diperkenalkan dan sambutannya adalah mengalakkan. Semenjak dijalankan, projek ini telah berjaya memberikan pulangan lumayan kepada semua nelayan di Malaysia. Pulangan Pulangan dalam berbagai bentuk khususnya seperti peningkatan pendapatan saham dan dividen kepada ahli.

Pada 1 Januari 2006, NEKMAT telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan pembekalan minyak diesel bersubsidi untuk sektor perikanan. Dalam melaksanakan pembekalan minyak diesel bersubsidi ini sampai ke kumpulan sasar, NEKMAT telah menyalurkan bekalan melalui Persatuan Nelayan Kawasan (PNK) yang bertindak sebagai pusat jualan runcit.


Pembekal Semasa Diesel Bersubsidi Kepada NEKMAT

Petronas

Shell

BHP

Chevron

PetronMaklumat Berkaitan Diesel Bersubsidi NEKMAT

Kuota Sebulan

49 Juta Liter(Zon A,B,C)

Bilangan PNK yang mendapat bekalan dari NEKMAT
47 Buah PNK
Bilangan pusat jualan runcit PNK
109 Pusat Jualan

Harga Jualan Diesel Nelayan (Mingguan)- RM/Liter

Jenis Vesel Harga (RM/Liter)
Zon  A, B dan C (Super Subsidi)
RM1.65
Zon C2
Tiada Subsidi