SISTEM RAMALAN IKAN (NBOS PROGRAM)

* Sistem ini telah bermula pada tahun 2007 dengan kerjasama Jabatan Perikanan Malaysia (DOF), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT).

* Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan teknologi Remote Sensing dan teknologi yang berkaitan.

* Penentuan lokasi ini adalah menggunakan maklumat daripada data satelit yang menggunakan parameter suhu permukaan laut (SST) dan kandungan klorofil.

* Sasaran hanya kepada kumpulan ikan pelagik seperti ikan kembung, selar, aya /tongkol dan lain-lain.

* 1,124 buah vesel pukat jerut dari
* 1,223 buah vesel yang telah berdaftar.