SKIM PERLINDUNGAN & KEBAJIKAN NELAYAN

Skim perlindungan ini diwujudkan oleh NEKMAT bagi membantu nelayan yang mengalami kemalangan semasa menangkap ikan di laut dan di darat.

Skim perlindungan ini meliputi kecederaan, kematian dan sumbangan ketika di hospital dan khairat kematian. Nelayan yang menyertai skim ini dilindungi dalam tempoh 24 jam.

Skim Perlindungan Dan Kebajikan Nelayan yang disediakan oleh NEKMAT terbahagi kepada dua iaitu:-
1) Skim Secara Percuma - Diberikan kepada nelayan bot Zon A atau nelayan pantai. Nelayan perlu memohon untuk menyertai skim ini melalui PNK.
2) Skim Berbayar - Mana-mana nelayan boleh mengambil skim ini. Kadar bayaran bergantung kepada kategori skim perlindungan yang di ambil.


Jadual Skim Perlindungan adalah seperti di bawah:-

SKIM PILIHAN
FAEDAH KEMATIAN  / KEHILANGAN
FAEDAH KECACATAN / KETIDAKUPAYAAN TETAP
FAEDAH PENDAPATAN HOSPITAL
FAEDAH PERBELANJAAN PERUBATAN
FAEDAH KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT
SUMBANGAN NELAYAN SEORANG SETAHUN KEPADA NEKMAT

PERCUMA(ENJIN SANGKUT SAHAJA)

 
RM5,000.00 
 
2% - 100% dari RM5,000.00 
 
RM50.00 Seminggu 
 
RM500.00 
 
RM500.00 
 
PERCUMA 
I
 
RM5,000.00 
 
2% - 100% dari RM5,000.00 
 
RM50.00 Seminggu 
 
RM500.00 
 
RM500.00 
 
RM15.00 
II
 
RM10,000.00 
 
2% - 100% dari RM10,000.00 
 
RM50.00 Seminggu 
 
RM500.00 
 
RM600.00 
 
RM25.00 
III
 
RM15,000.00 
 
2% - 100% dari RM15,000.00 
 
RM50.00 Seminggu 
 
RM500.00 
 
RM750.00 
 
RM30.00 
IV
 
RM25,000.00 
 
2% - 100% dari RM25,000.00 
 
RM100.00 Seminggu 
 
RM500.00 
 
RM850.00 
 
RM50.00 
V
 
RM30,000.00 
 
2% - 100% dari RM30,000.00 
 
RM100.00 Seminggu 
 
RM1,000.00 
 
RM1,000.00 
 
RM70.00 

Nota:
Sila hubungi NEKMAT bagi memastikan syarat-syarat dan kelayakan penyertaan anda di dalam skim perlindungan di atas. NEKMAT TIDAK terikat untuk menerima sebarang permohonan yang diajukan oleh mana-mana pihak. Harap maklum.