YAYASAN NELAYAN MALAYSIA(YANEM)

Tujuan utama penubuhan YANEM adalah untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak nelayan/ahli meliputi :-
1. Bantuan Pendidikan
2. Bantuan biasiswa kecil.
3. Bantuan peralatan sekolah.
4. Aktiviti motivasi pelajar untuk anak-anak nelayan.
5. Kelas bimbingan untuk menghadapi peperiksaan seperti UPSR,PMR,SPM.
6. Program anak angkat dan bakti siswa kepada anak nelayan.
7. Program motivasi kepimpinan dan kejurulatihan siswa nelayan.

Sumber kewangan :
NEKMAT, PNN, PNK, Sumbangan Korporat

LEMBAGA PEMEGANG AMANAH :-
1. Ketua Pengarah LKIM
2. Pengerusi NEKMAT
3. Pengurus Besar NEKMAT
4. Wakil NATC
5. Wakil Kem. Pelajaran Malaysia
6. Wakil Agrobank