PENGELUARAN DAN PEMASARAN AIRBATU SEKTOR PERIKANAN

Airbatu merupakan salah satu input terpenting dalam industri perikanan kerana digunakan oleh semua nelayan. Sebagai contoh situasi yang dapat digambarkan adalah nelayan yang hendak ke laut untuk mencari rezeki dan hasil tangkapan mereka memerlukan airbatu bagi mengekalkan kualiti ikan tersebut.

Airbatu ini juga diperlukan untuk kerja-kerja pembukusan ikan sewaktu pendaratan dan dapat membantu menjamin kualiti ikan untuk dijual.
Berikut adalah Lokasi dan Kapasiti Pengeluaran Harian Airbatu Oleh NEKMAT :
Bilangan
Kilang
Kapasiti (Metrik Ton/Hari)
1
Kilang Airbatu NEKMAT LKPP Port, Tanah Putih, Kuantan, Pahang
180 MT
2
Kilang Airbatu NEKMAT Chendering, Terengganu
100 MT
3
Kilang Airbatu NEKMAT Tok Bali, Kelantan (dalam pembinaan)
100 MT
JUMLAH KAPASITI PENGELUARAN HARIAN
405 MT