LATAR BELAKANG & TAFSIRAN LOGO NEKMAT

Persatuan Nelayan Kebangsaan(NEKMAT) ditubuhkan dibawah AKTA PERSATUAN NELAYAN TAHUN 1971 dan didaftarkan pada 30 November 1985. Persatuan Nelayan Kebangsaan(NEKMAT) adalah sebuah badan progresif yang bertanggungjawab menjaga kesentosaan nelayan-nelayan dibawah persatuannya. Persatuan Nelayan Kebangsaan(NEKMAT) beroperasi dibawah seliaan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia(LKIM).


Tafsiran Logo NEKMAT
LOGO TAFSIRAN
This will display an animated GIF Logo melambangkan satu identiti yang kukuh, bersatupadu di dalam usaha memajukan industri perikanan.
Warna biru adalah menggambarkan laut dimana menjadi tempat sumber utama pembangunan industri perikanan. Bot adalah menggambarkan industri perikanan yang perlu dibangunkan oleh Persatuan ini.
Lambang berupa tangan adalah menggambarkan dua badan Persatuan Nelayan peringkat negeri dan kawasan dipadukan dan didokong bersama dengan semangat gigih dan progresif ke arah membangunkan industri perikanan di bawah Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT).

Sehingga kini, terdapat sebanyak 102 buah Persatuan Nelayan telah ditubuhkan dan didaftarkan dibawah akta ini yang meliputi:
89 buah Persatuan Nelayan Kawasan (PNK),
13 buah Persatuan Nelayan Negeri (PNN), dan
1 buah Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT).

Matlamat penubuhan Persatuan Nelayan ialah untuk memajukan dan meningkatkan taraf ekonomi dan sosial ahli-ahlinya. Struktur Persatuan Nelayan ini diurustadbir dan dikelolai oleh Barisan Lembaga Pengarah yang dipilih dikalangan Ahli Biasanya setiap 2 tahun sekali. Pengurusan Persatuan Nelayan pula akan diketuai oleh seorang Pengurus Besar dan beberapa kakitangan yang dilantik bagi melaksanakan apa-apa tugasan dan mandat yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah berdasarkan keputusan Ahli didalam Mesyuarat Agung. Selain dipilih, Menteri diberi kuasa melantik Lembaga Pengarah Tambahan tidak lebih daripada separuh bilangan Lembaga Pengarah yang dipilih.

Syarat kelayakan keahlian AHLI BIASA Persatuan Nelayan Kawasan ialah berumur 18 tahun dan keatas, bermastautin didalam kawasan kegiatan Persatuan Nelayan Kawasan tersebut dan terlibat dengan mana-mana kategori berikut:
(a) mana-mana orang yang bekerja menangkap, mengutip atau memelihara hidup-hidupan dalam air selama tempoh sekurang-kurangnya seratus dua puluh hari dalam setahun,
(b) mana-mana orang yang bekerja memproses, mengendali atau berniaga ikan,
(c) mana-mana orang yang mendapat enam puluh peratus atau lebih daripada jumlah pendapatannya daripada perusahaan perikanan.